روانکاری برینگ Bearing Lubrication

روانکاری برینگ Bearing Lubrication

یک برینگ جهت کارکرد مطلوب باید به نحو مناسب روانکاری شود تا از تماس مستقیم اجزاء برینگ و در نتیجه سایش آنها و نیز زنگ‏زدگی آن ممانعت بعمل آید.

در انتخاب نوع روانکار (گریس یا روغن) عوامل متعددی نظیر سرعت کارکرد برینگ و دما دخیل هستند و در این رابطه انواع متعدد روانکار اعم از گریس (Grease) و روغن (Oil) تولید می‏شوند.

 

گریس‏کاری Grease Lubrication

 در شرایط کارکرد نرمال (سرعت، فشار و دما) گریس کاربرد زیادی در روانکاری برینگ‏ها دارد. مزایای گریس نسبت به روغن، عبارت است از چسبندگی بهتر به برینگ و عدم چکه کردن به خصوص در مواقعی که شفت حالت عمودی داشته باشد و نیز عملکردی مشابه کاسه نمد در مقابل ورود بعضی مواد زائد و رطوبت به داخل برینگ ایفا می‏کند. منتها باید توجه داشت که گریس زیاد موجب بالا رفتن سریع دما بخصوص در سرعت‏های بالا می‏شود معمولاً %30-50 فضای داخل محفظه برینگ با گریس پر شده تا فضای آزاد کافی جهت انتقال گرما از برینگ به محیط اطراف از طریق گریس امکان‏پذیر شود.

فقط در سرعت‏های خیلی کم و خطر خوردگی زیاد توصیه می‏شود کل محفظه برینگ با گریس پر شود.

گریس‏ها روغن‏های طبیعی یا مصنوعی هستند (روغن پایه) که با یک غلیظ کننده که عموماً صابون‏های فلزی هستند حالت نیمه مایع تا جامد به خود می‏گیرند و سفتی آن نیز به مقدار غلیظ کننده بستگی دارد. جهت ایجاد خواصی نظیر خاصیت ضد خوردگی عناصر دیگری نیز به گریس اضافه می‏شود.

در انتخاب نوع گریس به پارامترهایی نظیر ویسکوزیته روغن پایه، درجه سفتی، دمای کارکرد و خاصیت ضد خوردگی آن باید توجه شود.

ویسکوزیته روغن پایه

ویسکوزیته به مقاومت سیال (روانکار) در مقابل جاری شدن اطلاق می‏شود.

اهمیت ویسکوزیته روغن پایه (90-85% وزن گریس را تشکیل می‏دهد) برای دارا بودن قدرت لازم جهت نگهداشتن اجزاء برینگ از تماس مستقیم با یکدیگر مد نظر می‏باشد.

 

سفتی گریس

درجه سفتی گریس‏ها طبق شاخص تعیین شده از سوی NLGI (انجمن ملی روانکاری با گریس) تعیین شده است. درجه سختی گریس‏ها 1، 2 و 3 است که بر روی قوطی آن قید می‏شود.

گریس‏های مورد استفاده در روانکاری برینگ‏ها بر حسب شرایط دمای کارکرد برینگ به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم می‏شوند.

No.

Grease type

Application temperature

LT

Low Temperature Grease

-50ºC و کمتر از آن

MT

Medium Temperature Grease

- 30ºC  ≈ 110ºC

HT

High Temperature Grease

+ 150ºC و بالاتر از آن

LHT

Low and High Temperature Grease

- 50ºC  ≈ 150ºC

 

 

گریس‏کاری مجدد برینگ

در صورتیکه عمر گریس در داخل یک برینگ از عمر خود برینگ کمتر باشد باید در فواصل معین، گریس مستهلک شده را جایگزین نمود. فواصل زمانی این کار بستگی به پارامترهایی نظیر نوع و اندازه برینگ، سرعت دورانی، دما و نوع گریس دارد.

 

تعویض گریس

در پایان چند بار اضافه کردن گریس (معمولاً سه بار) گریس اولیه باید به کلی از داخل برینگ پاک شده و گریس نوع کاملاً جایگزین شود. مقدار گریس به انداز‏ه‏ای است که تمامی فضای داخل برینگ و %30-50 درصد فضای خالی داخل محفظه را پر می‏کند.

 

روغن‏کاری برینگ

استفاده از روغن به عنوان روانکار در مواردی است که بعلت سرعت و دمای بالا، گریس قادر به عملکرد مناسب نباشد و یا مکانیزم قطعات مجاور برینگ، قطعاتی نظیر چرخ دنده باشد که به خاطر مسائل سرعت و اصطکاک ملزم به استفاده از روغن باشیم.